Jaarverslag

Jaarrapport De financiële prognose Toelichting afgeronde activiteiten en projecten 2014


More

Beleidsplan

Momenteel wordt er gewerkt aan de beleidsplan van 2016. Zodra het afgerond is, zullen de projecten voor het huidig jaar voor u zichtbaar zijn.

More

Projecten afgerond

Syrische vluchtelingen Turkije project 2014 Sinds mei 2012 is Syrië verwikkeld in een burgeroorlog. Deze oorlog, die ook wel de Syrische opstand wordt genoemd,

More

Activiteiten

Om het voornamelijkste doel te realiseren worden er activiteiten voor de leden georganiseerd.


More

Nieuws:

Grote stroom Syriërs in Turkije heeft geleid tot crisissituatie

In Turkije heeft de grote stroom van Syrische vluchtelingen geleid tot een crisissituatie en de internationale gemeenschap doet te weinig om die het hoofd te bieden. In totaal hebben 1,6 miljoen Syrische vluchtelingen de afgelopen 3,5 jaar onderdak gezocht in Turkije. Amnesty vindt dat de internationale gemeenschap te terughoudend is in het leveren van financiële steun om de vluchtelingencrisis op te lossen.

http://www.nu.nl/buitenland/3932728/grote-stroom-syriers-in-turkije-heeft-geleid-crisissituatie.html

Giro555 verdeelt miljoenen euro's verkeerd

De stichting achter Giro555, de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), werkt niet naar behoren. Daardoor komt het ingezamelde geld niet bij de juiste organisaties. Ook wordt er slecht samengewerkt.

http://www.nu.nl/binnenland/3935066/giro555-verdeelt-miljoenen-euros-verkeerd.html

De voormalig directeur van Stichting ALS, geeft na aanvankelijk te hebben ontkend toe dat hij dit jaar 92.000 euro uit de kas van de stichting heeft gehaald en het geld op zijn eigen rekening heeft gezet.

Reglement wijzigingen: -01-10-2014, artikel 12, lid 3 vervangen. -Oud artikel 12 lid 3, een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen. -Nieuw artikel 12 lid 3, Een eventueel batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.

More Details